ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ισολογισμός 2013

download pdf file here - > LINK